GET READY TO DO YOUR TAXES 2020

1) Khi nào mùa khai thuế 2020 bắt đầu? CRA dự kiến sẽ tiếp nhận hồ sơ khai thuế ONLINE kể từ Ngày 22 tháng 02 2021.

3) Những điều cần lưu ý để tránh bị chậm trễ khai thuế và nhận kết quả “Notice of Assessment – NOA” và Refund (Nếu có) trong mùa Covid-19? Bạn nên đăng ký Direct Deposit để nhận tiền Refund thuế (Nếu có) trực tiếp vô tài khoản ngân hàng của bạn, thay vì nhận Paper Cheque. Ngoài ra, bạn nên Khai thuế ONLINE thay vì gửi giấy tờ khai thuế bằng giấy qua đường bưu điện.

4) “Thu nhập” năm nay 2020 có gì cần lưu ý so với các năm trước đó? Nếu bạn nhận được các khoản hỗ trợ từ chính phú như: Canada Emergency Response Benefit (CERB), Canada Emergency Student Benefit (CESB), Canada Recovery Benefit (CRB), Canada Recovery Sickness Benefit (CRSB), Canada Recovery Caregiving Benefit (CRCB), etc. thì những khoản “hỗ trợ” này được coi là THU NHẬP CHỊU THUẾ (Taxable Incomes) và bạn phải kê khai.

5) Cách thức khai thuế? Bạn có thể tự khai thuế hoặc nhờ hoặc thuê người khác khai thuế cho bạn theo một trong các cách sau: (1) Khai thuế Online; (2) Khai bằng giấy và gửi cho CRA qua đường bưu điện; (3) Khai qua trung tâm tình nguyện đối với những trường hợp đơn giản, đặc biệt là các bạn sinh viên; (4) Sử dụng dịch vụ của các đơn vị/cá nhân khai thuế chuyên nghiệp

6) Người mới nhập cư có phải kê khai tài sản và thu nhập ngoài Canada sau khi landing trở thành Thường trú nhân (PR) hay không? Có. Bạn sẽ phải kê khai Tài sản ngoài Canada nếu tại bất kỳ thời điểm trong năm 2020, bạn có sở hữu tài sản có giá trị quy đổi lớn hơn $CAD100,000. Tuy nhiên, bạn sẽ không bắt buộc phải khai tài sản ngoài Canada “foreign Property” trong năm bạn lần đầu tiên trở thành công dân Canada.

Chúc các bạn một năm mới an lành & hạnh phúc!

David Le

Nguồn: AMJ Pro. Tax & Accounting Services Corp.

https://www.tapchicanada.com/dat-nuoc-canada/o-canada-nen-biet/chuan-bi-ho-so-san-sang-cho-khai-thue-ca-nhan-nam-2020-get-ready-to-do-your-taxes-2020.html

Tags: