CHUẨN BỊ HỒ SƠ SẴN SÀNG CHO KHAI THUẾ CÁ NHÂN NĂM 2020 (GET READY TO DO YOUR TAXES 2020):

04/03/2021

1) Khi nào mùa khai thuế 2020 bắt đầu? CRA dự kiến sẽ tiếp nhận hồ sơ  khai thuế ONLINE kể từ Ngày 22 tháng 02 2021. 2) Hạn chót (deadline) khai thuế 2020 khi nào? Hạn chót khai thuế là Ngày 30/04/2021.Trong trường hợp, nếu bạn hoặc vợ bạn hoặc “common-Law partner” của bạn […]

Trợ cấp COVID-19 của Canada sẽ kéo dài thêm 2 tuần

01/03/2021

Chính phủ liên bang sẽ kéo dài thời gian được hưởng Trợ cấp Hồi phục Canada (Canada Recovery Benefit – CRB) thêm 12 tuần, vì một số người nhận trợ cấp sẽ hết 26 tuần được hưởng vào cuối tháng 3. Hôm thứ Sáu 19/2/2021, thủ tướng Justin Trudeau cũng cho biết rằng liên bang […]

CHUẨN BỊ HỒ SƠ SẴN SÀNG CHO KHAI THUẾ CÁ NHÂN NĂM 2020 (GET READY TO DO YOUR TAXES 2020)

01/03/2021

1) Khi nào mùa khai thuế 2020 bắt đầu? CRA dự kiến sẽ tiếp nhận hồ sơ khai thuế ONLINE kể từ Ngày 22 tháng 02 2021. 2) Hạn chót (deadline) khai thuế 2020 khi nào? Hạn chót khai thuế là Ngày 30/04/2021.Trong trường hợp, nếu bạn hoặc vợ bạn hoặc “common-Law partner” của bạn […]

(English) Booming demand and supply chain issues in COVID crisis combine to create appliance shortage

08/10/2020

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

(English) Canadians have deferred $1B a month worth of mortgage payments since pandemic began

22/09/2020

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

(English) Suspicious activity found on 48,000 CRA accounts after cyberattacks: treasury board

22/09/2020

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

Bank of Canada commits to keeping benchmark rate at 0.25% during COVID-19 recovery

21/09/2020

September 9 Like most other countries, Canada’s economy fell into a deep freeze in March when COVID-19 prompted widespread lockdowns. But as things slowly began to reopen in May and through the summer months, the economy began to recover too. To support businesses recovery after the pandemic, Bank of Canada has committed to keep the […]

Số Bảo hiểm Xã Hội (Social Insurance Number)

25/08/2020

 22 Tháng Bảy, 2020 Căn bản về số SIN ở Canada: Ai cần, để làm gì, cách nộp đơn xin, cách bảo về thẻ SIN Số Bảo hiểm Xã hội (Social Insurance Number) hay số S.I.N. là một số độc nhất gồm 9 con số do chính phủ Canada cấp cho công dân, thường trú […]

Good Day! How can I help you?