Trisas Investment Company Ltd. > Service > Dịch vụ kế toán công ty

Dịch vụ kế toán công ty

Tất cả dịch vụ

Sổ sách Kế toán

Dựa trên thông tin, chứng từ và số liệu do Quý khách hàng cung cấp, Trisas thay mặt khách hàng tổ chức và thực hiện công việc kế toán theo quy định của pháp luật hiện hành. Tập hợp chứng từ và xử lý số liệu kế toán theo quy định pháp luật và chuẩn […]

Dịch vụ tính lương

Dịch vụ tính lương của Trisas chúng tôi phụ trách tư vấn và quản lý hồ sơ Nhân sự được nhiều công ty nhỏ và vừa sử dụng bởi các lợi ích: Tiết kiệm chi phí cho công ty vì Quý khách không phải trả tiền cho phần mềm tính lương cho các thiết bị […]

Khai thuế thu nhập cá nhân

Hàng năm, Canada residents for tax income cần phải làm thủ tục “khai thuế”, tức khai tổng thu nhập trong năm. Đây vừa là nghĩa vụ vừa là quyền lợi. Tùy hoàn cảnh từng người, từng gia đình, sở thuế (CRA) sẽ trả lại một phần tiền thuế bạn đã đóng, hoặc yêu cầu bạn cần […]

Tư vấn dịch vụ tài chính doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn tài chính của Trisas cho công ty bao gồm: Dịch vụ tư vấn tài chính chuyên nghiệp cho doanh nghiệp có nhiệm vụ thực hiện các công việc cụ thể Phân tích thông tin nguồn vốn và lợi nhuận của tài khoản để xác định rõ mục tiêu lâu dài cho […]

Dịch vụ kế toán khác

Dịch vụ kế toán giá cả hợp lý Giải pháp kế toán hoàn hảo, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, tối ưu hóa mọi chi phí.   Lập báo cáo tài chính Dịch vụ lập Báo cáo tài chính của Kế toán Trisas đã đang là giải pháp được lựa chọn hàng đầu. Hầu […]

Good Day! How can I help you?