Đăng ký doanh nghiệp

Trước khi bắt đầu một doanh nghiệp , có rất nhiều bước quan trọng cần phải hoàn thành. Xây dựng kế hoạch kinh doanh. Bố trí ngân sách tổng thể. Phân tích thị trường, v.v. Và sau cùng, đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Để được trợ giúp chuẩn bị kế hoạch kinh doanh và tìm hiểu về tất cả các bước cần thiết khi bắt đầu kinh doanh, chúng tôi rất sẵn lòng trợ giúp!

Các nguồn để tham khảo:

https://squareonesask.ca/

https://www.isc.ca/