Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm sức khỏe là một sản phẩm bảo hiểm cho các chi phí y tế của bạn. Giống như bảo hiểm ô tô bảo hiểm cho chiếc xe nếu gặp tai nạn, bảo hiểm y tế sẽ bảo hiểm cho bạn nếu bạn bị ốm hoặc bị thương. Bảo hiểm y tế cũng bao gồm chăm sóc phòng ngừa – các bác sĩ thăm khám và xét nghiệm khi bạn bị ốm. Không phải lúc nào bảo hiểm y tế cũng bao trả 100% chi phí của bạn. Trên thực tế, nó được thiết kế để chia sẻ chi phí với bạn cho đến một thời điểm nhất định, được gọi là giới hạn tự trả. Sau khi bạn đạt đến giới hạn tự trả, bảo hiểm y tế sẽ thanh toán 100% chi phí chăm sóc sức khỏe của bạn.

Thẻ y tế (còn gọi là Thẻ chăm sóc),  có các chính sách khác nhau tùy vào nơi bạn đang cư trú. Để biết thông tin về cách đăng ký thẻ sức khỏe, hãy truy cập https://www.canada.ca/en/health-canada/services/health-cards.html để biết thêm thông tin.

Đối với những người mới đến với vốn tiếng Anh hạn chế, hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Thẻ: