Thị thực

  • Thị thực
  • Miễn Thị thực
  • Hộ chiếu và Quốc tịch
  • Lý lịch pháp
  • Hợp pháp hóa và Ủy quyền
  • Kết hôn với người Việt Nam
  • Đăng ký khai sinh

HỢP PHÁP HÓA GIẤY TỜ VIỆT NAM VÀ CANADA​

  1. Công chứng và chứng thực giấy tờ Việt Nam:​

Công chứng bản sao từ bản chính​

Chứng thực chữ ký của cá nhân trên các giấy tờ văn bản (trừ các trường hợp ủy quyền liên quan đến bất động sản hoặc tài sản, tham khảo phần thủ tục ủy quyền

  1. Hợp pháp hóa giấy tờ Canada:

Giấy tờ của Quý vị phải được công chứng (notarised) của Công chứng viên (Notary Public) hoặc Luật sư đối với chữ ký của quý vị trên giấy tờ kèm theo bản sao được công chứng giấy tờ tùy thân (Hộ chiếu, ID,…);

Thẻ: