Dịch vụ tính lương

Dịch vụ tính lương của Trisas chúng tôi phụ trách tư vấn và quản lý hồ sơ Nhân sự được nhiều công ty nhỏ và vừa sử dụng bởi các lợi ích:

Tiết kiệm chi phí cho công ty vì Quý khách không phải trả tiền cho phần mềm tính lương cho các thiết bị quản lý, chúng tôi cung cấp dịch vụ sẽ lo việc này cho Quý khách

Các công việc cho tiết, thời gian nhập liệu được hoàn thành nhanh chóng, chuyên nghiệp. Các thông tin nội bộ về lương của công ty được giữ bí mật và lưu trữ có hệ thống

Tất cả các giấy tờ và công việc liên quan đến tính lương của công ty được hoàn thành đúng hạn, tận dụng tối đa thời gian cho các công việc quan trọng hơn

Tiết kiệm hơn so với chi phí trả lương cho nhân viên biên chế quản lý việc tính lương

Với kiến thức chuyên sâu về Luật lao động, các quy định và các vấn đề liên quan khác cùng sự hiểu biến sâu rộng các loại hình kinh doanh, dịch vụ. Trisas cung cấp dịch vụ tính lương với chi phí cạnh tranh nhất.

Tăng hiệu quả quản lý và giãm thiểu rủi ro, dịch vụ tính lương chúng tôi bao gồm:

  • Tính lương nhân viên hàng tháng (payroll services)
  • Báo cáo thuế thu nhập cá nhân
  • Báo cáo các khoản Bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp của công ty hàng tháng;
  • Nộp các báo cáo kể trên đến các cơ quan chính phủ; nộp báo cáo và nộp tiện theo định kỳ quý;
  • Quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm;
  • Chuẩn bị các hợp đồng lao động cho nhân viên;
  • Lập các báo cáo về quản trị và báo cáo biến động nhân sự hang tháng, quý và hàng năm
  • Báo cáo về người nước ngoài tại công ty hàng tháng, năm (nếu có)
  • Đăng ký giấy phép lao động và các vấn đề liên quan khác cho người lao động

Ngoài ra chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp thuê ngoài nhân sự theo yêu cầu Quý khách.

Thẻ:, ,