Số bảo hiểm xã hội (SIN)

Số Bảo hiểm Xã hội (Social Insurance Number) hay số SIN. là một số độc nhất gồm 9 con số do chính phủ Canada cấp cho công dân, thường trú nhân, cư dân tạm thời.

Công ty Trisas hỗ trợ hướng dẫn thủ tục hồ sơ cần thiết, điền đơn, gởi và theo dõi đơn xin cấp số SIN của quý vị

Quý vị nên nộp đơn xin số SIN càng sớm càng tốt sau khi đến Canada.

Thẻ: