Khai thuế thu nhập cá nhân

Hàng năm, Canada residents for tax income cần phải làm thủ tục “khai thuế”, tức khai tổng thu nhập trong năm. Đây vừa là nghĩa vụ vừa là quyền lợi. Tùy hoàn cảnh từng người, từng gia đình, sở thuế (CRA) sẽ trả lại một phần tiền thuế bạn đã đóng, hoặc yêu cầu bạn cần phải đóng thêm.

Thông thường, cần khai thuế trước 30 tháng 4

Có nhiều cách cho bạn chọn:

  1. Điền form giấy, gửi bưu điện cho CRA
  2. Dùng dịch vụ tự khai thuế miễn phí trên mạng, ví dụ https://simpletax.ca/
  3. Dùng phần mềm khai thuế, có trả tiền, ví dụ UFile
  4. Sử dụng dịch vụ hỗ trợ từ accountant, trường hợp giấy tờ đơn giản giá từ $50/người.

Thẻ:,